Seznam kódů, pod kterými jsou výrobky uvedeny v Číselníku hrazených PZT: